2588 elbilar i Sverige

21 Mars
2014


Så många registrerade elbilar fanns i Sverige den 1:a augusti, enligt den oberoende statistikdatabasen ELIS (Elbilar i Sverige). Detta är en ökning på 62 procent sen årskiftet, då en ökning på 283 procent skett från årskiftet 2011/2012. Av dessa bilar är c:a 49 procent helt batteridrivna och 51 procent laddhybrider.

Endast 33 kommuner i Sverige har fler än 10 elbilar registrerade. Stora städer som Stockholm (371), Göteborg (179) och Lund (48) har flest registrerade elbilar. I så många som 101 kommuner, de flesta av dessa i glesbygden, är inte en enda elbil är registrerad.

Hela 198 kommuner i Sverige saknar dessutom offentlig laddinfrastruktur, och enbart fem kommuner har fler än 10 laddplatser. Dessa leds också av Stockholm stad (31), Göteborg stad (15), samt Malmö stad (15). Däremot visar den slutgiltiga sammanslagningen och uträkningen av ELIS statistik att Östersunds kommun blivit korad till den vänligaste kommunen för en elbilsägare i Sverige.

Easycharge gör en månatlig sammanställning av statistik kring elbilssituationen i Sverige. Denna kompletta rapport med sammanställningar och analys för landet planerar att släppas årligen från och med Juli 2013.

Den fulla rapporten återfinns på:http://www.easycharge.se/se/rapporter-14532409

Örebro bildemo återvinner bilar och elbilar i mellansverige.