Billig naturgas bidrar till investeringar inom den tunga industrin

21 Mars
2014


Den kemiska industrin i USA upplever just nu en våg av ökad produktionskapacitet tack vare billig naturgas. Andra industrier som använder sig av naturgas som energikälla upplever också en ökning av fabriker, enligt Tomas Kevin Swift som är chefsekonom och verkställande direktör hos American Chemistry Council.

Stor ökning av produktionen

Alltsedan Swift i juni 2013 började hålla koll på nya projekt relaterade till olje- och gasboomen inom den amerikanska kemi-, plast-, däck-, stål-, och energiindustrin har han dokumenterat 134 stora nya tillskott och expansioner till ett värde av imponerande 89,3 miljarder amerikanska dollar i kumulativ investering av kapital. Så sent som i maj i år fanns det endast 97 sådana projekt.

”Det här är en stor trend” säger Swift. Det totala värdet av investeringen kan snart komma att närma sig 110 miljarder dollar och den långsiktiga tillväxtpotentialen skulle kunna ligga på mellan 0,2 procent och 1 procent varje år.

När man tittar specifikt på de ledande kemikalierna så som etylen och styren, ”tillhör åtminstone en tredjedel av den nya globala kapaciteten som blir installerad USA.” Något som kan jämföras med en negativ utveckling för ett årtionde sedan.

Vi ser också att stora resurser läggs i Mellanöstern och Kina, som nu har världens största kemiska industri. Kina har dock inte längre det betydande kostnadsövertaget man tidigare haft över USA. Istället görs investering i Kina ”eftersom att det ligger nära marknaderna”, säger Swift. Kemiska anläggningar behöver inte många anställda, vilket minskar det möjliga övertag Kina annars skulle kunna ha haft.

Det investeras återigen i USA

Med dagens låga naturgaspriser skulle USA tack vare sina nya kemi- och plastanläggningar stå för hälften av all den nya kapaciteten, globalt sett över de kommande tio åren. USA:s utveckling av nya kemikalier, plaster och andra tunga industriella verksamheter ”kommer att accelerera nästa år, året därefter och även året efter det,” säger Swift. Han påpekar också att det till mångt och mycket beror på att investeringar hittat tillbaka till USA efter att under de två senaste årtiondena ha flyttat offshore, det gäller speciellt metanolsektorn som tidigare minskat. Klor- och etylenfabrikerna stängdes ned förra årtiondet, men nu ser vi en positiv utveckling.

Det utökade utbudet av naturgas har också lett till förändringar inom transportsektorn. Många väljer att byta ut sina bensin- eller dieseldrivna fordon till naturgas. Det låga priset på naturgas hjälper också till att sänka priset för företag inom sol- och vindindustrierna främst på två sätt. Det ena är att det låter företagen köpa sitt material till ett billigare pris. Det låga priset på naturgas hjälper också till att driva kraftverken när det finns en avsaknad av vind eller sol. Se också www.abus-kransystem.se för mer läsning om industri.