Boräntan borde kunna förhandlas ned mer

21 Mars
2014


Boräntorna har utvecklas på sådant sätt att det borde gå att förhandla ner räntan ännu mer. Det säger Joel Dahlberg på Svenska Dagbladet. När en bolånetagare förhandlar med sin bank utgår de från listpriset för boräntor. Men bankerna sätter sina listpriser olika och därför är listpriset ingen pålitlig indikator. Olika dagar kan det som tidigare var en hög rabatt plötsligt bli en låg rabatt.

Enligt en undersökning av Swedbank och SEB, gjord av Svenska Dagbladet Näringslivs, visar det sig att statistik för boräntor och upplåningskostnader kan vara olika och inte följer varandra i utveckling. Swedbank hade, under det första kvartalet år 2011, en upplåningskostnad på 2,66 % för ett bolån på tre månader. Listpriset var 3,40 % vilket gav en marginal på 0,74 %. Under andra kvartalet var marginalen högre, den ökade till 0,99 %.  Därmed fick kunderna till Swedbank en rabatt på 0,30 % och för att hålla uppe denna nivå borde kunderna detta år få en rabatt på 0,55 %. Statistiken för SEB ser ut på samma sätt och undersökningen menar på att övriga banker visar samma tendens.

Foto: Göteborgs Egnahems AB, Creative Commons 3.0 Foto: Göteborgs Egnahems AB, Creative Commons 3.0

Den här statistiken visar att bankernas vinstmarginal har ökat vad gäller nya bolån. Enligt finansinspektionens rapport för bolån stämmer detta. Nettomarginalen för lånen på tre månader har stigit från 0,2 procentenheter till 0,6 under de senaste 2 åren.

En trolig förklaring är att listpriserna har tillåtits att stiga jämfört med upplåningskostnaden men kunder har inte underrättats om förändringen. Bankerna känner till att kunder frågar bekanta om vilka rabatter respektive banker har erbjudit. Med en sämre vetskap om listpriser har kunden en svår sits att göra en bra förhandling och kan få en rabatt som låter bättre än den faktiskt är.

Joel Dahlberg rekommenderar att använda SvD:s räntekarta för att få fram mer sanningsenliga boräntenivåer än de listpris bankerna erbjuder. En diskussion pågår inom branschen och även på Finansinspektionen om att ändra det nutida klimatet, eller att listpriserna helt slopas, men det kan dröja innan en förändring kommer till stånd.