Elmia lockade många 2013

21 Mars
2014


Mässor är ett av de bästa sätten för att samla en bransch eller en industri och byta idéer, kunskaper, få inspiration och skapa kontakter. En väldigt populär mässa inom just tillverkningsindustrin är den årliga Elmia Subcontractor-mässan, som många håller som norra Europas bästa och mest betydelsefulla mässa inom tillverkning. Mässan har uppmätts som extremt effektiv när det kommer till att knyta kontakter och göra fler affärer än i den vardagliga verksamheten som de respektive företagen utför.

Under veckan som mässan pågår sägs flera tusen fler affärer utföras än under vanliga veckor, vilket är ett resultat av transparensen, tydligheten och det nätverket som utvecklats under denna vecka. De affärerna som genomförts under och efter denna vecka är både affärer som uppkommer mellan utställare och besökare, alltså vanlig försäljning från företag till kunder. Men det sker också många affärer som har karaktären utställare till utställare, alltså att olika företag inom branschen för tillverkning och underleverantörer hittar nya vägar att samarbeta och göra affärer mellan varandra. Detta ses som positivt både för de enskilda företagen såväl som för branschen i allmänhet. På detta sätt utvecklas branschen ständigt i syfte att på ett allt bättre sätt kunna tillgodose behoven kundernas behov.

 

Rekord både i antal utställare och besökare

Det här året, 2013, slog mässan rekord i antal utställare såväl som i antalet besökare. Över hela 15 000 besökare kom till mässan där närmare 1 200 företag och organisationer ställde ut i mer eller mindre innovativa montrar. Mässan är speciellt inriktad mot underleverantörer, precis som namnet på mässan tydligt indikerar. Ytterligare ett rekordtal när det kommer till besökare och utställare på mässan är att det detta år var över en fjärdedel (26 procent) utställande företag närvarande som kom från länder utanför Sverige.

Detta år såg vi även två helt nya länder som var representerade på mässan; Portugal och Serbien. Det visar på att mässan verkligen är ett viktigt nätverk och en vital mötespunkt för etablerade och nya företag inom branschen. Nu börjar förberedelserna inför nästa års Elmia Subcontractor-mässa som, om allt går enligt planerna, kommer att gå av stapeln på samma geografiska plats (Jönköping) den 11 – 14 november år 2014. Det finns ingenting som talar för att det skulle komma färre utställare eller färre besökare till nästa års mässa. En del nya länder lär också dyka upp.

 

Relaterat om mässor

http://www.jnytt.se/massa-slog-nya-rekord-over-15-000-besokte-elmia

http://www.dohrns.se/

http://www.elmia.se/sv/subcontractor/