Energiföretag i USA måste satsa mer på att skydda elnätet från väderförändringar

21 Mars
2014


Enligt en ny studie borde elföretag i USA utsättas för större press av regeringen att installera teknologier, såsom energiförvarande utrustning, som skyddar elnätet från att påverkas av förändringar av vädret. Kraftiga väderstormar är just nu den största orsaken till att energinätet tappar täckning. Detta kostar USA årligen mellan 18 och 33 miljarder dollar, enligt en studie som gjorts av White House and Energy Department. Totalt sett har minst 50 000 kunder påverkats under de senaste 10 åren av att elnätet legat nere, utan att elbolagen har haft någon press från regeringen att förbättra situationen.

Situationen förväntas bli värre i framtiden

Tidigare stora händelser som orkanen Katrina 2005 och stormen Sandy 2012 har visat på stora brister i USA:s elnät, elgeneratorer, kraftledningar och teknologier som förser hela landet med energi. Studien hävdar att man kan anta att problem med elnätet bara kommer att öka i framtiden då extrema väderfenomen som orkaner, översvämningar och snöstormar sker både oftare och med tätare intervaller. Läs mer om elkomponenter och kabelskydd m.m. på Miltronics webbplats.

Under perioden 2004 till 2012 upplevde USA sju av deras tio genom tidernas dyraste stormar. Bara förra året skedde 11 väderrelaterade katastrofer som kostade mer än en miljard dollar. Studien föreslår flera steg för att förbättra elnätet. Dessa inkluderar investeringar i utrustning som kan förvara förnybar energi, bättre beräkningssystem som snabbt och exakt visar på var elnätet är försvagat samt att införa mindre delnät som kan isolera problem i elnätet utan att påverka nätverket för hela landet. 2009 beslutades att 4,5 miljarder dollar skulle gå till elnätsrelaterade investeringar, enligt studien.