Fortsatt konflikt om fakturor och betalningstider

21 Mars
2014


Den nya lagen om betalningstider som infördes i mars har haft ytterst liten påverkan. Det rapporterar e-bokningsföretaget SpeedLedger i en undersökning vid namn SmåFöretagsBarometern. Endast två av fem företag ser lagen som någonting positivt, och enbart 13% av företag har någon nytta av den.

Evertiq.se skriver om det rapporterade misslyckandet av den nya lagen, och SpeedLedgers VD Magnus Nilselid kallar den för "ett slag i luften".

– Då lagen inte är fullständigt "bindande", den kan fortfarande avtalas bort, så tar inte småföretagarna del av den fördel som denna lagändring skulle ha kunnat ge dem. De större företagen sätter fortfarande förutsättningarna och det är bara för småföretagarna att rätta sig därefter om de vill behålla kundrelationen. På så vis är lagen ett slag i luften.

Tydligt i rapporten är också uppfattningen om en sjunkande betalningsmoral i Sverige. Sena betalningar utgör ett stort hot emot mindre företag, framför allt för underleverantörer, till den utsträckningen att tidsenliga betalningar många gånger kan vara ett krav för företagets överlevnad. Så många som tre av fyra upplever likviditetsproblem till följd av sena betalningar.

SVD skriver om den konflikten som har uppstått mellan stora och små företag, branschorganisationer och lagstiftare. Nya initiativ försöker få igenom en lagstadgad fullt bindande 30 dagars betaltid, vilket bemöts av lika delar stöd och kritik.

Många anser att kortare betaltider är ett måste för att mindre företag ska kunna hålla sig på ytan. Samtidigt kritiseras lagstiftning som lösning, då vissa branscher och företagsmodeller kan komma i kläm på grund av hur deras affärer genomförs. Till exempel företag som enbart säljer på kommission och därför inte har möjlighet att betala leverantör förrän efter genomförd försäljning.

Regeringens lagförslag är planerat att vara redo för att införas i början av 2014. Förslaget tros inte påverka affärsystem, kassasystem eller liknande. Läs mer på Cash-it.se