Hur står det till med ditt Elavtal?

21 Mars
2014


En av sex kunder har onödigt dyrt elavtal. Dessa kunder är rentav uppskrivna på de dyraste elavtalen på marknaden. Energimarknadsinspektionen (EI) gick nyligen ut med en kartläggning som visar att var sjätte kund inte gjort ett aktivt elavtal. Det här placerar kunden automatiskt på ett så kallat anvisningsavtal, där de betalar så mycket som upp till 30% för mycket för sin el.

Det här avtalet är en del av ett system som finns till för att kunder som inte skrivit upp sig på ett avtal fortfarande ska ha tillgång till el. En stor anledning till att så många är uppskrivna på dessa avtal är att de inte följer upp sin elförbrukning när de flyttar. De inte vet om att de måste kontakta både nätägaren och elleverantören för att få ett prisvärt avtal, och elföretagen gör inte tillräckligt för att informera sina kunder om detta, menar Energimarknadsinspektionen. Därför har de nu gått ut med ett förslag som innebär att kunder enbart ska behöva kontakta sin leverantör för att skaffa ett avtal.

- Våra förslag om att elhandlaren ska vara kundens huvudsakliga kontaktpunkt i samband med flytt kommer att väsentligt minska antalet kunder med dyra elavtal. Då kommer systemet med anvisade elavtal bara användas i ett fåtal fall. Till exempel när en elhandlare går i konkurs, förklarar Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

I ett försök att minska elförbrukningen i hem har även EU genomfört en lagstiftning som ska minska elementens energianvändning, då särskilt i små hus. Det kan röra sig om att täta isolera väggar, dörrar och fönster. I fallet med bostadsrättsföreningar kan det också vara värt att se över hur balkongdörrar är isolerade. Även balkongernas balkar kan leda kyla in i huskroppen, på ett sätt som kan vara kostsamt. Läs mer om balkonger och olika balkongbyggen på http://www.wmpbalkong.se/

För att läsa EI's pressmeddelande och läsa hela rapporten så finns den tillgänglig på deras hemsida: Var sjätte kund har ett onödigt dyrt elavtal
Information om EU's nya lagstiftning finn på Energimyndighetens hemsida: Smartare golvvärme och element sparar mycket el