Minskade konkurser inom tillverkning, utvinningsindustri och byggverksamhet

21 Mars
2014


Statistikcentralen har presenterat statistik på antalet konkurser mellan januari – juni 2013. Trots en generell ökning av anmälda konkurser, med 3.5 procent sen tidigare år, har antalet anhängiggjorda konkurser inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral och byggverksamhet minskat. Den tydligaste minskningen var inom byggverksamhet, där under januari – juni sammanlagt 379 konkurser anhängiggjordes. Detta är 41 konkurser, eller 9.8 procent, färre än samma period 2012.

En anhängiggjord konkurs innebär inte nödvändigtvis att företaget går i komplett konkurs.
Se den fulla rapporten på statistikcentralens hemsida: http://www.stat.fi/til/konk/2013/06/konk_2013_06_2013-08-08_tie_001_sv.html
http://www.stat.fi/til/ysan/index_sv.html

Exempel på svenskt bolag inom bygg:
Egnahemsbolaget