Ny lag gällande tid mellan dödsfall och begravning

2 Juni
2014


En begravning är någonting vi alla så småningom kommer att behöva. Men det har under de senare åren varit en hel del diskussioner om de regler och lagar som styr hur en begravning ska fungera och när den ska äga rum. Under 2012 beslutade riksdagen om en helt ny lag för begravningar som skulle reglera hur lång tid det får gå mellan dödsfallet och själva begravningen. Man beslutade då att den avlidne måste tas om hand senast en månad efter dödsfallet oavsett om det är en gravsättning eller kremering som är beslutat. Innan lagen infördes kunde det gå ganska lång tid mellan dödsfall och begravning och då framförallt I storstäderna. I och omkring Stockholm så hålls begravningen I genomsnitt 31 dagar efter dödsfallet. Men för att tiden innan begravningen ska kunna gå att förkorta rent praktiskt så har Svenska Kyrkans kyrkogårdskonsulent Staffan Lundstedt försökt samla ihop alla aktörerna så att alla kan hjälpa till att försöka göra hela processen smidigare. Ansvaret för att tiden kortas ner är delat av bårhusen, begravningsbyråerna, församlingarna, krematorierna och kyrkogårdsförvaltningarna.

Trots den nya lagen blev det snabbt väldigt många som tvingades till att söka dispens om en förlängd begravningsperiod. Problemen kan vara allt ifrån att de anhöriga helt enkelt inte har tid till att planera och ordna med allting innan ceremonin till problem med att hinna få hem anhöriga som bor I andra länder och liknande. På Skatteverket märkte man väldigt snabbt av en rejäl ökning av ansökningar bara några månader efter att lagen antogs. Innan lagen utformades så fick Skatteverket  in omkring 30 ansökningar om dispens per år. Men bara en månad efter att lagen hade antagits så hade Skatteverket I juni 2012 tagit emot över 100 ansökningar.

Om de anhöriga inte kan komma överens om hur den avlidne ska begravas så är det alltid kyrkogårdsförvaltningen som är skyldig att medla om den avlidne ska begravas eller kremeras och även var detta ska ske. Detta görs genom samtal med de tvistande anhöriga tillsammans med en eller flera representanter från förvaltningen. Om de anhöriga trots detta inte lyckas komma överens om vad som ska ske skickas tvisten vidare upp till länsstyrelsen så att beslutet får tas där istället. Under en pågående medling får den avlidne inte kremeras eller begravas.

Radio:

Länk till radio P4 där de spelat in en dokumentär om en nyutbildad präst som får genomföra två begravningar.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/293798?programid=3103

Läs mer:

http://www.hisingensbegravningsbyra.se/

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=872118