Ny stor park i Skälderviken snart redo för besökare

21 Mars
2014


Ett 20.000 kvadratmeter stort område har satts åt sidan för den park som ska byggas bara ett stenkast från hamnen i Skälderviken. Parken är planerad att innehålla promenadstråk och cykelbana på grusgångar, rekreationsområde och en stor öppen ängsyta. Planteringarna väntas vara klara och redo att tas i bruk redan den första veckan i november.

Detta skrivs om i Helsingborgs Dagblad, som besökte parkområdet i samband med att marken började planas ut och formas för kommande odlingar i början av oktober. Arbetet var egentligen planerat att inledas under våren, men på grund av att tjälen legat kvar så länge i marken måste det skjutas upp till hösten.

– Tjälen fanns kvar länge i marken och jag är rädd för att om vi planterat i maj hade vi fått vattna mycket hela sommaren för att kunna hålla växterna vid liv. Bästa planteringstid för träd och buskar är tidig vår eller sen höst, säger Johanna Andersson.

Parken anläggs på ett område där Skäldervikens station tidigare låg. Detta område har varit oanvänt tills anläggningsarbetet började, och stationsområdet tillsammans med lastkajen och delar av järnvägsrälsen kommer lämnas kvar för att användas i konstverk. Det finns också en notering om önskemål att anförskaffa konstbetong liknande den som finns att få hos Flinta konstbetong, sedan återstår om detta hörsammas av de som ritat planlagt parken.

Utförare
Projektering av parken utfördes av Landskap & Management i Varberg AB och BROHULTsvägen KONSULT projekterade gång- och cykelvägen. Peab AB tilldelades entreprenaden.