Regional politk måste få mer uppmärksamhet för att styra kollektivtrafiken på sin egen ort

13 Oktober
2014


Med riksdagsvalet och regionala val runt hörnet var frågan om biljettpriser en stridsfråga i Göteborgsregionen. Genom valet skulle priset på Västtrafikkortet komma att avgöras och där skilde partierna sig i frågan. De rödgröna ville se en höjning av taxan på 5 % medan alliansen ville att resenärerna skulle betala mer. Subventioneringen av kollektivtrafik var sannerligen en het potatis för Västra Götaland där resenärerna idag betalar cirka 53 % av kostnaden för sina resor.

Birgitta Adolfsson, FP, menar att taxan i kollektivtrafiken handlar om rättvisa. Hon förklarar att om inte hela regionen nås av en fullvärdig service finns heller ingen anledning för skattebetalarna att betala mer. Större skattemedel till kollektivtrafiken skulle i det här fallet innebära att sjukvården drabbades och att människor större utrsträckning får lösa transport på annat sätt. En trend Uppsala Stadsbud känt av - Idag är man er öppen för att låna och hyra istället för att äga själv. En annan form av kollektivtrafik i from av delekonomi.

Ulrika Fick, MP, sa till Göteborgsposten att hon tror att alla partier inser vikten av en bra kollektivtrafik och att det mest förekommer nyansskillnader om man bortser från prishöjningsfrågan.

Kollektivtrafiken är i allra högsta grad en regional politisk fråga, men som ändå oftast anses ligga på riksdagsledamöters bord. Detta tror statsvetare Johan Martinsson kan bero på att den regionala politiken och mer specifikt det regionala valet blir bortglömt i bruset från valrörelsen. Martinsson tycker att det politiska innehållet inom regionpolitiken borde engagera fler, men tror att bristen på kunskap leder till få diskussioner.