Sexistisk reklamkampanj

21 Mars
2014


En ny reklamkampanj från Kappahl har väckt Sveriges Kvinnolobbys vrede - som menar att kampanjen, med boken Fifty Shades of Grey som tema, är sexistisk.

Det var i början av november som Kappahl först lanserade kampanjen. Med en tydlig erotisk laddning har reklamfilmer visats på tv och affischer klistras upp på reklampelare, liksom annonser som har printats i tidningar. Författarinnan till böckerna, Erica L James har medverkat i samarbetet. Sedan kampanjen sjösattes har diskussionerna gått varma på internet och reklamfilmen har just nu nästan en kvarts miljon Youtube-visningar.

Andreas Grimelund, vd på reklambyrån Holy Diver som tagit fram kampanjen i samarbete med Kappahl, har berömt klädkedjan för att den har lyckats intressera tittare och han pekar på uppmärksamheten som reklamfilmen rönt. Men kampanjen faller inte alla i smaken. Sveriges Kvinnolobby är en lobbygrupp med mål att få till en lag som förbjuder reklam som könsdiskriminerar. De är kritiska mot Kappahls kampanj.

Sveriges Kvinnolobby kritiska


De skriver att kvinnan som figurerar i kampanjen framställs på ett sätt som kan tolkas som underordnat och att hon framstår främst som mannens egendom. Istället för femtio nyanser av honom skulle femtio nyanser av sexism vara ett bättre namn, skriver Sveriges Kvinnolobby.

 

Moa Egonsson är projektledare på Sveriges kvinnolobby och det som först upprörde henne var att texten lyder "You are mine". Det skickar signaler att kvinnan objektifieras, vilket också bekräftas av resten av kampanjen, menar hon. Hon kritiserar Kappahl för att oförsiktiga och inte sköta sitt ansvar eftersom budskapet går ut till både barn och vuxna. Sveriges Kvinnolobby har sedan tidigare dragit igång en kampanj som syftar till få konsumenter att reklamera sina köpta varor hos sexistiska företag rör att stävja könsdiskriminerande reklam.

Lobbyn, och Moa Egonsson, är inte ensamma om att uppröras av Kappahl reklamkampanj. Hon säger att de får ta emot många tips och synpunkter som uppmanar Sveriges Kvinnolobby att anmäla kampanjen till Reklamombudsmannen. Det är precis vad man nu har gjort. Dessutom har de ett flertal gånger försökt kontakta Kappahl - men utan resultat. Vi hoppas dock ännu på att få en respons, speciellt när det nu isar sig att många har tagit illa vid sig av kampanjen, säger Moa Egonsson.

Sveriges Kvinnolobbys egen reklamationskampanj har gett stor aktivitet med många inskickade förslag på reklam som uppfattas stötande ur ett könsperspektiv. Moa Egonsson ser både för- och nackdelar med att kampanjen har blivit en succé. Visst är det roligt att folk är engagerade i frågor om sexism, säger hon, men det är samtidigt trist att se att det fortfarande existerar så snedvridna reklamkampanjer.

Antingen kan man se på det som ett genidrag, eftersom kampanjen fått mycket uppmärksamhet (om än av fel anledning), eller som ett riktigt snedsteg, just på grund av att man bidrar till en dålig kvinnosyn och uppenbarligen kränkt flera personer. Inför nästa kampanj kanske lite medierådgivning, från en mediabyrå som till exempel Gamsun, hade varit på sin plats.

Se reklamen här nedan och avgör själv vad du tycker: