Skanska USA upphandlad till miljardkontrakt i USA

21 Mars
2014


Byggbolaget Skanska USA meddelade nyligen att de har upphandlats för att bygga ut och renovera två universitet, samt tillhandahålla och montera stål i San Fransiscos Transbay Transit Center projekt.

Dessa tre projekt annonserades alla den 12:e augusti i varsina pressmeddelanden, och ger oss en inblick i vad Skanska kommer syssla med i höst. Det första projektet är University of Kentucky, där de fått i uppdrag att bygga ut och renovera Gatton College of Business and Economics. Det omfattar en utbyggnad på runt 5,500 kvadratmeter och renovering på cirka 13,000 kvadratmeter, och har ett kontraktsvärde på nära 345 miljoner kronor (53 miljoner dollar). Det andra projektet är för American Univeristy om att bygga skolans nya East Campus i Washington D.C. Det omfattar sex nya byggnader med en sammanlagd yta på nära 32.000 kvadratmeter och ett kontraktvärde på 510 miljoner kronor (78 miljoner dollar).

Till sist annonserades också att de fått ett kontrakt till värdet av 1.2 miljarder kronor för att tillhandahålla och montera stål i det ambitiösa Transbay Transit Center projektet, vilket är en komplett ombyggnation av den gamla Transbay Terminalen i San Fransisco. Den framtida terminalen har kallats för "Grand Central Station of the West" och beräknas kosta sammanlagt över 26 miljarder kronor, eller 4 miljarder dollar.

Dessa uppdrag vittnar om att Skanska USA fått ett ordentligt fotfäste som aktör på den Amerikanska marknaden. Med så många prestigefyllda projekt på agendan i så skiljda delar av landet ser framtiden ljus ut för företaget. Dessutom är större satsningar med all säkerhet att vänta. Tidigt i augusti meddelades det att skanska investerat 1.7 miljarder kronor i en kontorsfastighet i Boston, och affärsvärlden rapporterade om en mycket stark ekonomisk plattform för Skanska. Detta attributeras primärt vara ett resultat av tillväxten i den Amerikanska verksamheten, samt de många projekten de tagit sig an i Norge och Finland. Till exempel den Finska förbifartsleden de ska bygga i Seinäjoki, eller den Norska spårvägen som planerats i Bergen.

För tillfället söker Skanska att fylla en Källor:

CBI Betong
Southeast Construction
www.theconstructionindex.co.uk