Sverige är säkrast i världen

21 Juli
2014


Sverige har jobbat med sin nollvision i trafiken i flera år och även om den ännu inte är helt i hamn har den trots det gett den säkraste trafiken i världen. I Sverige har vi tre dödsoffer per hundratusen invånare och år. Detta är något som gläder Bilglascentralen i Göteborg mycket. De flesta bilglasskador som behandlas av företaget är vållade av stenskott och andra mindre olyckor med oskadda förare inblandade.

En dödsepidemi

Riktigt så ser det inte ut överallt. Pulitzer Center, ett journalistnätverk, har tagit fram och jämfört statistik från alla länder i världen. De flesta dödsolyckorna finns i uländerna, där Dominikanska Republiken toppar med nästa 50 dödsfall per 100 000 invånare, i Thailand, som många svenskar besöker på vintern och där många även hyr vespor, är talet strax under 42. I Nigeria dör varje dag 140 människor i trafiken.

Bättre körkortsrutiner

U-länderna i världen har 50 procent av all trafik, men har trots det 90 procent av alla dödsolyckor. Hur det kan vara så tvistar nu forskarna om. En av anledningarna tros vara att man inte tar ett körkort på samma sätt som vi gör här. Ytterst få människor tar körlektioner och i många länder räcker det att gå till den berörda instansen och betala några hundralappar för att få ut sitt körkort, sedan kan man köra utan problem.

Den höga dödssiffran i världen, som kostar 1,24 miljoner människoliv varje år i trafiken, har inte gått FN förbi. 2010 antog man resolution för att öka trafiksäkerheten i världen. Några delar av detta handlar om tryggare vägar, bättre lagar om vad som gäller fordonsmässigt och tuffare regler för körkort och onykterhet.